0

Ontlastingsonderzoek vergoed

Fraude te voorkomen en te bestrijden. Te voldoen aan de wet. De relatie met u te onderhouden en uit te breiden. Dier zorg hoort bij de groep van ondernemingen van vivat verzekeringen (een handelsnaam van vivat. Vivat verzekeringen is binnen deze groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de gedragscode verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt. Uw schade- en verzekeringsgegevens wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie systeem layani (CIS). Wij doen dit om een verantwoord beleid te voeren bij schade en acceptatie van verzekeringen en om fraude tegen te gaan. Wij houden ons daarbij aan het privacyreglement van het cis. Wilt u meer weten?

ontlastingsonderzoek vergoed

Algeldraat met een magnesiumzout

Informatie hierover vindt. Ontvangt u de regeling liever op papier? Belt u dan de dier zorg Klantenservice via telefoonnummer. Dan verzekeren wij aanvullend. Dat betekent dat wij alleen betalen als de kosten hoger zijn dan de vergoeding die u via de andere verzekering krijgt. Wij betalen u dan het verschil. Dit doen wij ook als die andere verzekering uw kosten zou vergoeden als u onze verzekering niet had. Een eigen risico vergoeden wij niet. Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens? Als u klant bij ons wordt vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken om: overeenkomsten met u te kleding sluiten en om die te kunnen uitvoeren. Statistisch onderzoek te doen. Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft.

wildragout ontlastingsonderzoek vergoed

vergoeden geen verzend- of vervoerskosten van hulpmiddelen. Reperatie en vervanging, als het hulpmiddel gerepareerd, of vervangen moet worden, kunt u contact met ons opnemen. Wij beoordelen dan of de reparatie of vervanging vergoed wordt. Als er sprake is van onjuist gebruik of toerekenbare onachtzaamheid, moet u de kosten van de reparatie of vervanging zelf betalen. Wij vergoeden geen reserve-exemplaren. U hebt geen recht op vergoeding als u hebt gefraudeerd. In artikel.4 leggen wij uit wat fraude. Dan geldt het Protocol afwikkeling claims van de nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. Dit betekent dat wij niet meer vergoeden dan het bedrag dat wij zelf ontvangen van het nht.

De meirleir - leven met ME/CVS

Alles over teken bij honden: ontdekken, verwijderen

In onderstaande tabel geven wij u een overzicht van hulpmiddelen die wij vergoeden en welke niet. Het percentage dat we vergoeden, staat erbij. Wij vergoeden alleen hulpmiddelen die zijn voorgeschreven door een dierenarts. voor deze hulpmiddelen behouden wij ons het recht voor vergoeding van het hulpmiddel te weigeren. Om te kunnen beoordelen of het hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt, verwachten wij dat u ons de doorverwijzing met de diagnose inclusief patiëntenkaart vooraf overhandigt. Houdt u zich hier niet aan en zijn wij daardoor benadeeld? Dan vervalt uw recht op vergoeding of vergoeden wij minder. Voor deze hulpmiddelen geld ook dat wij tijdens de gehele looptijd van de verzekering maximaal twee goed van deze hulpmiddelen vergoeden. Let op: Dus niet per verzekeringsjaar. Als uw hulpmiddel niet in de lijst staat, kunt u contact met ons opnemen. Wij beoordelen dan of u toch een vergoeding kunt krijgen.

ontlastingsonderzoek vergoed

Een ziekte of aandoening is een afwijking of verstoring van de gezonde toestand van (een deel van) het lichaam van uw huisdier. Die kan onder andere worden veroorzaakt door: Belangrijk: Indienen van notas van in het buitenland gemaakte kosten: de notas moeten in alle gevallen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld, zodat wij de notas kunnen beoordelen. Op de nota moeten de naam en het chipnummer van uw huisdier staan. Verder moet bij de declaratie een patiëntenkaart (medical chart) in het Nederlands of Engels worden meegestuurd. De notas moeten ook voldoen aan wat er in artikel.5 van de voorwaarden staat beschreven. Houdt u zich hier niet aan? Dan kunnen wij uw declaratie niet in behandeling dische hulpmiddelen. Vergoedingen hulpmiddelen, uw huisdier heeft in bepaalde gevallen mogelijk een hulpmiddel nodig. Meestal moet u het hulpmiddel kopen. Soms kunt u het hulpmiddel huren van de dierenarts.

7 Redenen waarom ik afvallen met Shakes

Op uw polis ziet u de hoogte van het door u gekozen vergoedingspercentage en welk medicatie eigen risico van toepassing. Uw eigen risico is 0, 50, 100 of 150 per verzekeringsjaar. De eigenrisicoperiode start op de ingangsdatum van uw polis. Bij de start van elk nieuw verzekeringsjaar start een nieuwe eigenrisicoperiode. Als u een nota van uw dierenarts declareert, wordt eerst uw eigen risico of het restant daarvan ingehouden over het deel van de medische kosten dat verzekerd. Daarna wordt van het resterende verzekerde bedrag 50, 70 of 90 vergoed, afhankelijk van het door u gekozen vergoedingspercentage. Wat zijn medische kosten? Met medische kosten bedoelen wij kosten van een dierenarts voor onderzoek en/of behandeling van een ziekte, een aandoening of een ongeval. Ook de door de dierenarts voorgeschreven medicijnen of hulpmiddelen vallen hier onder. Wat is medisch noodzakelijk? Met medisch noodzakelijk bedoelen wij noodzakelijk volgens algemeen erkende, diergeneeskundig wetenschappelijke overwegingen. Wat bedoelen wij met een ziekte of een aandoening? ontlastingsonderzoek vergoed

U bent verzekerd voor medische kosten van giftig uw huisdier bij een dierenarts of specialist in Nederland. Als u door uw Nederlandse dierenarts bent doorverwezen naar een dierenarts of specialist in Europa bent u ook verzekerd voor medische kosten in Europa. In artikel.8 leest u hierover meer informatie. U bent verzekerd voor medisch noodzakelijke kosten die tijdens de looptijd van de verzekering bij een dierenarts of specialist zijn gemaakt als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeval van uw huisdier. De symptomen of het ongeval moeten zich voor het eerst hebben geopenbaard tijdens de looptijd van de verzekering. De medische kosten waarvoor u bent verzekerd, staan vermeld in artikel.8. 2.11.12 leest u waarvoor u niet verzekerd bent. Medische kosten die het gevolg zijn van ziektes of aandoeningen die zijn ontstaan tijdens de wachttermijn van 30 dagen, zijn niet verzekerd. U leest meer over de wachttermijn in artikel.1.10. De vergoeding die u van ons krijgt is afhankelijk van de hoogte van het door u gekozen vergoedingspercentage en het door u gekozen eigen risico.

Thaise yoga massage Alkmaar

Met fraude bedoelen wij dat u opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven. Er wordt bijvoorbeeld een hoger bedrag aan medische kosten opgegeven dan er in werkelijkheid zijn gemaakt, of de benen toedracht van de schade is in werkelijkheid anders dan opgegeven. Of u declareert medische kosten die in werkelijkheid niet zijn gemaakt. Komen wij daar achter en hebben wij de kosten al vergoed? Dan moeten deze vergoede kosten worden terugbetaald. Ook als wij de gedeclareerde kosten nog niet hebben vergoed, moet u de onderzoekskosten betalen. Wij hebben de mogelijkheid aangifte te doen bij de politie en de fraude te melden in de frauderegisters voor verzekeraars. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor het afsluiten van nieuwe verzekeringen. Wij hebben ook de mogelijkheid om al uw verzekeringen te beëindigen. Voorbeelden van fraude zijn: U bent verzekerd als eigenaar van het huisdier dat op uw polis staat vermeld.

ontlastingsonderzoek vergoed

Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met notariskosten én jaar. Na het eerste verzekeringsjaar kunt u uw verzekering dagelijks beëindigen. Als u aanvullende dekkingen heeft afgesloten, eindigen deze tegelijk met de basisdekking. De premie die u te veel hebt betaald omdat u bijvoorbeeld per jaar betaalt, betalen wij aan u terug. In al deze gevallen passen wij een opzegtermijn van 2 maanden toe. Behalve als u de premie niet op tijd betaalt. Dan geldt artikel.3. Wij mogen uw verzekering per direct beëindigen als: U hebt gefraudeerd. Met fraude bedoelen wij dat u opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven: Wij hebben bij fraude ook de mogelijkheid om al uw andere verzekeringen van reaal Schadeverzekeringen. Wat bedoelen wij met fraude? Wij vergoeden uw medische kosten niet als bij het afsluiten van de verzekering fraude is gepleegd. Wij vergoeden ook niet als bij de declaratie van medische kosten fraude is gepleegd.

Biologisch Medisch Centrum Utrecht Epe paul van

U bent verzekerd stoelgang vanaf de ingangsdatum die op de polis staat vermeld. Vanaf deze datum geldt een wachttermijn van 30 dagen. Met de wachttermijn willen we voorkomen dat we dieren verzekeren die al een ziekte bij zich dragen, waarvan de klachten mogelijk pas na ingang van de verzekering tot uiting komen. Medische kosten die het gevolg zijn van een ziekte of aandoening waarvan de symptomen zijn ontstaan binnen deze wachttermijn, worden niet vergoed. Het maakt daarbij niet uit of de medische kosten tijdens de wachttermijn zijn gemaakt, of daarna. Wat bedoelen wij met ongeval? Geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam van het huisdier inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig vast te schimmelinfectie stellen zijn. Onder ongeval wordt verstaan: Wat is een aantoonbaar ongeval, wanneer de toedracht van het ongeval in ieder geval door uw dierenarts aan te tonen is aan de hand van het letsel van uw huisdier. Als er een getuige is geweest van het ongeval ontvangen wij graag een getuigenverklaring van deze persoon. U sluit de verzekering af voor én jaar.

Ontlastingsonderzoek vergoed
Rated 4/5 based on 663 reviews
SHARE

ontlastingsonderzoek vergoed Zarytyb, Sat, May, 05, 2018

Mijn hond moest een heftige leveroperatie ondergaan. Alle argumentatie (van het ene uiterste naar het andere uiterste verliep) is uit de kast gehaald tot aan fraudebeschuldiging toe. Hun besluit staat vast en dat was dat ik helemaal niets (en dan hebben we het over bijna.500 euro) uitgekeerd kreeg en zelfs de verzekering zonder pardon ben uitgegooid.

ontlastingsonderzoek vergoed Enuzymop, Sat, May, 05, 2018

Ben al een tijd bezig om dat te melden maar word steeds doorgestuurd maar de kosten gaan gewoon door. Wie kan mij helpen om de juiste persoon te vinden? Heijst, solleke zegt op 1 augustus 2016: Wellicht verzekering eigen maar Hema dierenverzekeringen spant de kroon. Voor eerlijkheid word je gestraft!

ontlastingsonderzoek vergoed Pobivuj, Sat, May, 05, 2018

Uit Den bosch zegt op : wel premie betalen maar niet vergoeden. Gelukkig zijn wij in staat om de rekening te betalen voor ons huisdier, maar mensen die door omstandig daar niet toe in staat zijn maar we leen verzekering hebben afgesloten voor hun dierbare huisdier komen van een koude kermis thuis, geen verzekering afsluiten bij. Uit Halfweg zegt op 7 februari 2017: Ben 4 jaar geleden verhuist en mijn honden verzekerings polis kwijt geraakt en kan nu niet declareren.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: